Przyjazne linki - czyli konfiguracja RealURL w TYPO3

Opublikował:‌ WG Admin
Kategorie: Rozszerzenia, SEO

Jest kilka powodów dla których warto zmienić adresy wyglądające standardowo domena.pl/index.php na domena.pl/przyjazny-link.html. Jest to szczególnie polecane z punktu widzenia optymalizacji strony pod kątem SEO.

W czasach gdy wszyscy walczą o jak najwyższą pozycję w TOP10, optymalizowanie strony nabrało nowego znaczenia. Prawidłowo zoptymalizowana witryna ma większą szansę uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania, ponieważ jest lepiej postrzegana przez roboty indeksujące. Coraz większe znaczenie ma poprawny i semantyczny kod strony, właściwie dobrane słów kluczowych i opisów (description) w znacznikach meta, unikalność treści no i oczywiście przyjazne linki...

RealURL-e odgrywają zasadniczą rolę w (przynajmniej) dwóch obszarach istotnych z punktu widzenia pozycjonowania strony:

SEO - tak skonstruowane adresy są bardziej "zjadliwe" dla robotów indeksujących. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość umieszczenia w adresie naszych słów kluczowych (te z kolei będą uwzględniane w wynikach wyszukiwania). Przykład - wyszukiwane frazy są "podświetlane" również w adresie (przykład poniżej).

Użyteczność (usability) - tak wyglądający adres, zdecydowanie łatwiej będzie zapamiętać użytkownikowi niż ciąg znaków generowany domyślnie przez TYPO3. Szczególnie istotna będzie sytuacja kiedy internauta ponownie będzie chciał przeczytać interesujący go artykuł i posiadając jedynie niezrozumiały ciąg znaków będzie musiał wyszukiwać stronę docelową od początku. W najlepszym wypadku zwiększy się ruch na stronie a w najgorszym stracimy czytelnika.

W TYPO3 konfiguracja RealURL-i nie powinna przysporzyć większych kłopotów (chyba że ustawienia serwera są nietypowe).

1. Serwer i plik .htaccess

Plik .htaccess znajdziemy w katalogu głównym naszej instalacji TYPO3. Jeżeli nie był wcześniej konfigurowany może mieć w nazwie dolne podkreślenie przed kropką. Poniższe ustawienia powinny w zupełności wystarczyć aby zastosować przyjazne linki.

Kod:  Zaznacz wszystko
RewriteEngine On
RewriteRule ^typo3$ - [L]
RewriteRule ^typo3/.*$ - [L]
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
RewriteRule .* index.php

2. Wtyczka RealURL i jej konfiguracja w TypoScript-cie

Na początek otwórzmy sobie główny TypoScript i skonfigurujmy wtyczkę przed jej instalacją. Całość jest dość prosta i raczej nie wymaga komentarza...

Kod:  Zaznacz wszystko
# RealURL config
config.simulateStaticDocuments = 0
config.baseURL = http://webground.pl/
config.tx_realurl_enable = 1
config.uniqueLinkVars = 1
config.linkVars = L
config.defaultToHTMLsuffixOnPrev = 1

Kolejnym krokiem jest pobranie z repozytorium wtyczki i jej instalacja, ale zanim to zrobimy proponowałbym deaktywować rozszerzenie Simulate Static URLs (simulatestatic). Wyłączyliśmy je w powyższej konfiguracji, ale zdarzały się sytuacje że to nić nie dawało... więc dla świętego spokoju...

Ok. Uruchomiliśmy instalatora, wtyczka wprowadziła zmiany w bazie danych i przyszedł czas na konfigurację "formularza". Ja osobiście sam konfiguruję rozszerzenie aby mieć nad wszystkim kontrolę, dlatego też odznaczam "Enable automatic configuration" i wprowadzam scieżkę w której znajduje się moja konfiguracja: typo3conf/realurlconf.php. Całość konfiguracji umieszczam na zrzucie ekranu poniżej.

3. Konfiguracja pliku realurlconf.php

Ostatnim elementem układanki jest plik odpowiedzialny za konfigurację przyjaznych linków. Poniżej zamieszczam podstawowe ustawienia, które powinny w zupełności wystarczyć by uruchomić w TYPO3 nasze RealURL-e.

UWAGA! Należy wprowadzić odpowiednią wartość w 'rootpage_id' (linia nr. 10 kodu). Jest to id naszego roota, czyli głównego korzenia witryny. W przykładowym pliku wartość ta wynosi "1", ale w zależności od instalacji ta wartość może być inna.

Kod:  Zaznacz wszystko
<?php 
$TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['realurl']['_DEFAULT'] = array(
    'init' => array(
      'enableCHashCache' => 1,
      'appendMissingSlash' => 'ifNotFile',
      'enableUrlDecodeCache' => 1,
      'enableUrlEncodeCache' => 1,
      'respectSimulateStaticURLs' => 0,
      'postVarSet_failureMode'=>'',
      'rootpage_id'=>'1',
    ),
  'redirects_regex' => array (
 
  ),
  'preVars' => array(
            array(
                'GETvar' => 'no_cache',
                'valueMap' => array(
                  'no_cache' => 1,
                ),
                'noMatch' => 'bypass',
            ),
             array(
               'GETvar' => 'L',
               'valueMap' => array(
                        'pl' => '0',
                        'en' => '2',
                    ),
                'noMatch' => 'bypass',
            ),
        ),
   'pagePath' => array(
      'type' => 'user',
      'userFunc' => 'EXT:realurl/class.tx_realurl_advanced.php:&tx_realurl_advanced->main',
      'spaceCharacter' => '-',
      'languageGetVar' => 'L',
      'expireDays' => 7,
      'rootpage_id' => 1,
    ),
 
   'postVarSets' => array(
      '_DEFAULT' => array(
        // news archive parameters
        'archive' => array(
          array(
            'GETvar' => 'tx_ttnews[year]' ,
            ),
          array(
            'GETvar' => 'tx_ttnews[month]' ,
              'valueMap' => array(
              'january' => '01',
              'february' => '02',
              'march' => '03',
              'april' => '04',
              'may' => '05',
              'june' => '06',
              'july' => '07',
              'august' => '08',
              'september' => '09',
              'october' => '10',
              'november' => '11',
              'december' => '12',
              )
            ),
          ),
        // news pagebrowser
        'browse' => array(
          array(
            'GETvar' => 'tx_ttnews[pointer]',
            ),
          ),
        // news categories
        'select_category' => array (
          array(
            'GETvar' => 'tx_ttnews[cat]',
            ),
          ),
        // news articles and searchwords
        'article' => array(
          array(
            'GETvar' => 'tx_ttnews[tt_news]',
            'lookUpTable' => array(
              'table' => 'tt_news',
              'id_field' => 'uid',
              'alias_field' => 'title',
              'addWhereClause' => ' AND NOT deleted',
              'useUniqueCache' => 1,
              'useUniqueCache_conf' => array(
                'strtolower' => 1,
                'spaceCharacter' => '-',
                ),
              ),
            ),
          array(
            'GETvar' => 'tx_ttnews[swords]',
            ),
          ),
        ),       
      ),
 
   'fileName' => array(
      'defaultToHTMLsuffixOnPrev'=>1,
      'index' => array(
        'rss.xml' => array(
          'keyValues' => array(
            'type' => 100,
          ),
        ),
        'rss091.xml' => array(
          'keyValues' => array(
            'type' => 101,
          ),
        ),
        'rdf.xml' => array(
          'keyValues' => array(
            'type' => 102,
          ),
        ),
        'atom.xml' => array(
          'keyValues' => array(
            'type' => 103,
          ),
        ),
      ),
    ),
 );
 php?>

Wasze komentarze:

comments powered by Disqus

Komentowanie - zasady

Autorzy komentarzy zamieszczonych w serwisie webground.pl publikują swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Właściciel serwisu webground.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników portalu